MVNE

MVNE is de afkorting van MobileVirtual Network Enabler. Dit is een bedrijf wat een mobiel netwerk en mobiele services beschikbaar stelt waar MVNO’s gebruik van maken. De services waarin een MVNE voorziet zijn: het beschikbaar stellen van delen van het mobiele netwerk, beheer en uitvoering. MVNE’s nemen een positie in tussen MVNO’s die geen controle willen hebben over delen van het netwerk en MVNO’s die volledige controle willen over het netwerk.

Sommige MVNO’s vertrouwen volledig op het onderliggende draadloze netwerk van de mobiele netwerkuitvoerder, anderen willen eigendom of volledige zeggenschap over hun eigen onderdelen van het netwerk. Zo kan de MVNE dingen beschikbaar stellen zoals HLR (Home Location Register, een database met gegevens van abonnees die mobiel bellen), SMSC (Short Message Service Center) en MMSC (Multimedia Messaging Service Center), of meer geavanceerde netwerkelementen. Met SMSC en MMSC biedt de MVNE diensten aan rondom sms’ en en mms’en, zoals het opslaan van sms-berichten als de ontvanger tijdelijk niet bereikbaar is.

Het voordeel van een MVNE voor een MVNO is dat de MVNO niet hoeft te investeren in de aanleg en onderhoud van een eigen netwerk. Hierdoor kan de MVNO kan toeleggen op klantrelaties in plaats van operationeel netwerkbeheer. Daarbij kan de MVNO zijn aanbod beter afstemmen op de klant dan een MVNO die volledig afhankelijk is van de mobiele netwerkaanbieder.

MVNE’s verzorgen draadloze diensten zoals GPRS (General Packet Radio Service, een pakket mobiele datadiensten dat wordt gebruikt voor SMS en MMS) klantenservice, facturering en verzameling van gebruiksgegevens zoals aantal belminuten. Marketing en verkoop zijn zaken die de MVNE overlaat aan de MVNO. De MVNE handelt vervolgens ook alle technische en juridische zaken af voor de aanbieders van mobiele diensten die zelf geen netwerk hebben.

Zoals vooraf betalen erg belangrijk is voor het business model van de MVNO, zo is de opgeslagen waarde belangrijk voor de MVNE als aanbieder van content en commerce. Stored-value systems stellen de MVNO in staat om verschillende digitale producten en diensten aan te bieden vanuit een systeem wat gebaseerd is op één account. Hierdoor kan de MVNO meer services aan de klant aanbieden evenals leveranciers en kanalen voor digitale producten en diensten.

Bron: mobilein.comprepaidmvno.com