Eind oktober 2012 start de nieuwe multiband frequentieveiling waarbij de frequenties voor mobiele communicatie opnieuw geveild worden. De gunningen gaan in per 1 februari 2013 en hebben een looptijd van 17 jaar. Een gedeelte van de frequenties is op voorhand gereserveerd voor nieuwe marktpartijen. Dit doet de overheid bewust om de consument meer keuzevrijheid te bieden en om concurrentievoordeel mogelijk te maken. De huidige frequenties zijn in...